Projekt „BLIŻEJ SŁOWA, BLIŻEJ KULTURY”

Biblioteka Publiczna działająca w strukturach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki Rynie otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Partnerstwo dla książki, dzięki któremu realizuje projekt pn. „Bliżej słowa, bliżej kultury” promujących działania kulturalne i czytelnictwo wśród seniorów. Projekt zakłada zorganizowanie:

  • pięciu spotkań autorskich z pisarzami,
  • pięciu spektakli czytanych,
  • koncertu poezji śpiewanej,
  • warsztatów z obsługi komputera i Internetu, w tym korzystania z baz z elektronicznymi zbiorami i z
  • wydarzeń kulturalnych umieszczonych w sieci.

Partnerami Biblioteki przy realizacji projektu są: Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe „Zamek Ryn”, Fundacja Inicjatyw Pozytywnych – Pozytyw Art, pod auspicjami której działa Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło numer 2 w Rynie. Całkowity koszt projektu wynosi 22 900 zł, z czego 18 300 zł to dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Pozostała kwota w wysokości 4 600 zł to wkład finansowy Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedsięwzięć w ramach projektu można znaleźć na stronie biblioteki w zakładce aktualności oraz na facebooku.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Skip to content