Polityka ochrony dzieci

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie jako miejsce, w którym dzieci zapoznają się z kulturą i spędzają wolny czas, uznaje swoją istotną rolę w promowaniu i przestrzeganiu praw człowieka dzieci.

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie przyjmuje na siebie odpowiedzialność za promowanie odpowiednich postaw wobec dzieci i szerzenia edukacji w zakresie dzieciństwa wolnego bez przemocy.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami polityki ochrony dzieci w RPEKiT w Rynie:

 

 

Skip to content