Kampania „Cała Polska czyta dzieciom”

Dnia 1 czerwca 2001 r. Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom (do stycznia 2006 r. Fundacja ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego) zainaugurowała kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”.

Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” ma zachęcić dorosłych do codziennego czytania dzieciom dla przyjemności, ponieważ w dzisiejszym świecie mediów tylko w ten sposób można wychować czytelnika. Chodzi tu zresztą nie tylko o kolejną przeczytaną książkę, ale o wspólnie spędzony czas, budowanie więzi i zaufania, możliwość pytań i odpowiedzi. Czytanie jest podstawową umiejętnością współczesnego człowieka.

Dnia 16 września 2005 roku Biblioteka Publiczna w Rynie przystąpiła do kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Na imprezę tę zapraszamy przedszkolaków i uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami lub dziadkami. Bajki czytają głośno dzieciom przedstawiciele różnych zawodów lub osoby z ciekawym hobby. Spotkania przebiegają w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku (tzw. „małe conieco”) i mają następujący scenariusz:

  • powitanie uczestników spotkania i promocja kampanii CPCD,
  • krótka prezentacja gościa,
  • rozmowa dzieci z gościem na temat jego zawodu lub hobby,
  • głośne przeczytanie bajki lub opowiadania przez osobę zaproszoną,
  • dyskusja dzieci na temat przeczytanej bajki,
  • konkurs plastyczny dla dzieci związany tematycznie z bajką lub zawodem osoby czytającej,
  • konkurs dla dorosłych związany z zawodem osoby czytającej,
  • rozdanie nagród dla dzieci ufundowanych przez Bibliotekę i słodyczy przyniesionych przez czytającego,

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” bajki czytali:

Pracownik Administracji Samorządowej – Ewa Modzelewska,
Pielęgniarka – Małgorzata Łupińska,
Sekretarz Gminy Ryn – Barbara Kowalska,
Kierownik świetlicy szkolnej, radna Rady Miejskiej w Rynie – Alina Jucewicz,
Kasjerka Mazurskiego Banku Spółdzielczego / Oddział w Rynie – Beata Strzelecka,
Asystent Urzędu Pocztowego w Rynie – Bożena Radywoniuk,
Dyrektor Ryńskiego Centrum Kultury – Wiesława Bujwid,
Leśniczy Leśnictwa Krzyżany – Jan Radywoniuk,
Policjanci – Radosław Gembal, Jarosław Cieśla,
Proboszcz Parafii pw. NPNMP w Rynie – ks. Tadeusz Kowalski,
Nauczyciel informatyki – Zenon Prokopowicz,
Pszczelarze z Rejonowego Koła Pszczelarze w Rynie – Ryszard Jarosz, Jan Tuczyński,
Bibliotekarka z biblioteki szkolnej – Danuta Kasperowicz,
Dyrektor Gastronomii Hotelu „Zamek Ryn – Daniel Danielewicz,
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn – Józef Karpiński,
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynie – Czesław Mazur, Andrzej Mieczkowski,
Właścicielka salonu fryzjerskiego „BB”– Bogumiła Bujwid,
Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rynie – ks. Jan Neumann,
Hodowcy gołębi rasowych i kurek ozdobnych – Jan Bujwid, Kazimierz Bujwid,
Modelka agencji Model Plus – Martyna Budna,
Redaktor naczelna „Gazety Giżyckiej” – Katarzyna Tomaszewicz,
Wędkarze z Sekcji Wędkarskiej w Rynie – Jolanta Grablewska, Mirosław Górski,
Właścicielka Przedsiębiorstwa „JOCZ” w Rynie – Ewa Jocz,
Zastępca ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Szpitalu Powiatowym w Giżycku – Tomasz Przymorski,
Przewodnik i pilot wycieczek – Helga Znak,
Rynianka z pasja podróżowania – Teresa Wojnarowicz,
Lekarz weterynarii pracujący w Lecznicy dla Zwierząt w Rynie – Zdzisław Świder,
Kolekcjoner Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Oddział w Mrągowie – Sławomir Stefaniak,
Polka urodzona i wychowana na Litwie – Beata Petrusewicz,
Magister farmacji, właściciel Apteki „Viola” w Rynie – Lucyna Maruchacz,
Major Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie – Paweł Smoła.
 

 

Skip to content