Zajęcia literackie dla uczestników Klubu Seniora odbywały się raz w tygodniu, w lutym 2023 r. w czytelni biblioteki. Zajęcia składały się z wykładów i zajęć praktycznych. Wykłady obejmowały następujące zagadnienia:

  • historia książki od ery starożytności do wynalezienia druku oraz od wynalezienia druku do czasów współczesnych. W trakcie tych zajęć przedstawiony został zarys powstania pisma, pierwszych tekstów pisanych, omówiono rodzaje pisma, materiały piśmiennicze, pierwsze księgi rękopiśmiennicze i drukowane.
  • historia sztuki książki. Podczas tego wykładu przedstawiono zarys elementów składowych stanowiących o „sztuce książki”, exlibrisach i bibliofilstwie.

Natomiast na zajęciach praktycznych uczestnicy na podobieństwo starożytnych skrybów za pomocą dłutek ryli w gipsowych tabliczkach sentencje łacińskie, a także hieroglify i pismo sumeryjskie.

Skip to content