W pierwszą sobotą września 2022 r. ryńska biblioteka już po raz szósty włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania odbywającą się co roku w całej Polsce pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Podczas tegorocznej, jedenastej już edycji odczytano wiersze ze zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, ponieważ w tym roku przypada 200. rocznica ich wydania. Przybyłych gości powitała Dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, Marta Dąbrowska, natomiast bibliotekarka, Katarzyna Lubowiecka-Motyka przybliżyła idee akcji, opowiedziała o genezie utworu oraz przedstawiła biografię autora. W akcję Narodowego Czytania zaangażowały się władze samorządowe, nasi czytelnicy, członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy ryńskiej bibliotece, uczniowie i nauczyciele z ryńskiej szkoły oraz mieszkańcy Rynu. Na zakończenie każdy chętny uczestnik akcji mógł opieczętować swój egzemplarz lektury pamiątkowym stemplem potwierdzającym uczestnictwo w akcji, który biblioteka otrzymała z Kancelarii Prezydenta RP. Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn, Jarosławowi Filipkowi za uhonorowanie wydarzenia i odczytanie ballady otwierającej. Dziękujemy także za udział zaproszonym gościom oraz wszystkim czytającym i słuchaczom.

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich zainicjowana w 2012 r. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Skip to content