Odwiedziny bibliotekarki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rynie było kolejnym przedsięwzięciem w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2022. W trakcie spotkania czytaliśmy tomik poezji pt. „Moje miejsce na ziemi”, w którym znajdują się wiersze ryńskich poetów. Po każdym przeczytanym wierszu uczestnicy spotkania dzielili się swoją refleksją i emocjami. Stworzony klimat pozwolił nam otworzyć się na sztukę słowa i zachęcił do wymiany wspomnień i własnych przeżyć i doświadczeń. Kilka osób samodzielnie na głos przeczytało wybrane wiersze, co każdorazowo nagradzaliśmy wielkimi brawami. Spotkanie było bardzo budujące, ciepłe i pełne nadziei. Na zakończenie uczestnicy malowali recenzję. Nie była to jednak taka klasyczna recenzja, jej zadaniem było przekazać w sposób piktograficzny symbole i emocje, które w trakcie czytania wierszy najbardziej przemówiły do słuchającego. Istotny był więc malowany symbol, ale także dobór kolorów. Wszystkie prace odwoływały się do symboli domu, serca, kwiatów, a kolory nastrajały pozytywnie, co pozwala mieć dzieję, że poezja spełniła swoją rolę i przemówiła do serc odbiorców. Spotkanie odbyło się w ramach promocji Dyskusyjnego Klubu Książki.

Skip to content