Biblioteka Publiczna w Rynie działająca w strukturach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki włączyła się 5 września 2020 r.w organizację dziewiątej edycji Narodowego Czytania, czyli akcji społecznej mającej na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. W tym roku w całej Polsce czytano fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Dramat ten, będący wybitnym dziełem polskiego romantyzmu, wydany został w 1839 r. w Paryżu. Ryńskie czytanie „Balladyny” rozpoczęło się o godzinie 11.00. Na wstępie głos zabrała Maria Tuczyńska, dyrektor RPEKiT, która przybliżyła okoliczności powstania dramatu i zaprosiły do wysłuchania jego fragmentów. W akcję Narodowego Czytania zaangażowali się nasi czytelnicy, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz mieszkańcy Rynu. Zaś gościem honorowym spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Jarosław Filipek, który także wcielił się w rolę czytającego. Na zakończenie wszystkie osoby przybyłe na Narodowe Czytanie z własnym egzemplarzem „Balladyny” mogły opieczętować go pamiątkową pieczęcią potwierdzającą uczestnictwo w akcji, którą biblioteka otrzymała z Kancelarii Prezydenta RP. Wydarzeniu towarzyszyła także wystawa prezentująca sylwetkę autora i ciekawostki na temat tegorocznej lektury, którą można obejrzeć do końca września w holu biblioteki.

Skip to content