Obchody odzyskania przez Polskę niepodległości były świetną okazją do zorganizowania Wielkiego Testu Wiedzy o Niepodległej. Test odbył się 11 listopada 2019 r. w Kapitularzu w Hotelu „Zamek Ryn” i składał się z 50 pytań dotyczących lat 1914 – 1926. Test poprowadziła Maria Tuczyńska – Dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, w strukturach którego działa biblioteka. Pytania opracowała historyk, Zofia Szczęsna. Do testu przystąpiło 10 osób. Zaś w skład jury powołano Zofię Szczęsną, Wiesławę Bujwid i Teresę Jankowską. Zwycięzcą testu została Amelia Jungiewicz, która w nagrodę otrzymała bon o wartości 1 000 złotych. Nagrodę zwycięzcy i uczestnikom testu wręczyli sponsorzy: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Jarosław Filipek oraz Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Rynie, Ryszard Jarosz przed koncertem pieśni patriotycznych.
Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach programu „Spotkanie z Niepodległą”, na realizację którego RPEKiT otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Program „Spotkanie z Niepodległą” miał na celu zorganizowanie cyklu wydarzeń tematycznie nawiązujących do odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości przez Polską z uwzględnieniem regionalnej historii dotyczącej autochtonicznych mieszkańców Mazur. Były to: żywe lekcje historii, prelekcja historyka, spotkanie z publicystą i pisarzem, autorem książek historycznych ze wspomnianego okresu, Wielki Test Wiedzy o „Niepodległej”, koncertu polskich pieśni patriotycznych.

Skip to content