W piątkowy wieczór 8 listopada 2019 r. czytelnicy ryńskiej biblioteki mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu, podczas którego wysłuchali wykładu pod hasłem „Droga Polski do wolności i początki państwowości” na temat długiej i trudnej drogi jaką przeszła Polska, aby odzyskać wolność wygłoszonego przez Zofię Szczęsną, emerytowaną nauczycielkę historii. Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach programu „Spotkanie z Niepodległą”, na realizację którego RPEKiT otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Program „Spotkanie z Niepodległą” miał na celu zorganizowanie cyklu wydarzeń tematycznie nawiązujących do odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości przez Polską z uwzględnieniem regionalnej historii dotyczącej autochtonicznych mieszkańców Mazur. Były to: żywe lekcje historii, prelekcja historyka, spotkanie z publicystą i pisarzem, autorem książek historycznych ze wspomnianego okresu, Wielki Test Wiedzy o „Niepodległej”, koncertu polskich pieśni patriotycznych.

Skip to content