Dorośli mieszkańcy Rynu mieli okazję uczestniczyć 5 listopada 2019 r. w niecodziennym spotkaniu edukacyjno-historycznym pod hasłem „Ku Niepodległej”, łączącym ze sobą barwną opowieść z prezentacją strojów, broni i sprzętów będących dokładną repliką oryginałów, czyli w tzw. Żywej Lekcji Historii prowadzonej przez grupę rekonstrukcyjną Chorągwi Zaciężnej Rycerstwa APIS z Gniewu pod kierunkiem Jacentego Ordowskiego.
Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach programu „Spotkanie z Niepodległą”, na realizację którego RPEKiT otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Program „Spotkanie z Niepodległą” miał na celu zorganizowanie cyklu wydarzeń tematycznie nawiązujących do odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości przez Polską z uwzględnieniem regionalnej historii dotyczącej autochtonicznych mieszkańców Mazur. Były to: żywe lekcje historii, prelekcja historyka, spotkanie z publicystą i pisarzem, autorem książek historycznych ze wspomnianego okresu, Wielki Test Wiedzy o „Niepodległej”, koncertu polskich pieśni patriotycznych.

Skip to content