We wrześniu 2019 r. podsumowaliśmy konkurs dla dzieci w wieku 0-12 lat ph. „Wakacyjny pożeracz książek”. Konkursowi przyświecała jedna zasada: kto więcej przeczyta w okresie wakacji, ten ma większą szansę na nagrodę. Komisja konkursowa w składzie: Alicja Dołgan, Maria Tuczyńska i Katarzyna Lubowiecka-Motyka, po zapoznaniu się ze statystyką czytelniczą obejmującą okres 21 czerwiec – 30 sierpień 2019 r. obliczyła, iż do udziału w konkursie zakwalifikowało się 84 dzieci, które łącznie wypożyczyły 414 książek. Lauratami konkursu zostało 10 najaktywniejszych czytelników, a każdy zwycięzca otrzymał w nagrodę baśniowy kubek.

Skip to content