Astronomiczna Noc w Bibliotece odbyła się z 26 na 27 lipca 2019 r. Była to już XII edycja tej imprezy. Pomysł na Astronomiczną Noc narodził się z powodu okrągłej, pięćdziesiątej rocznicy lądowania człowieka na księżycu. Tradycyjnie, na początku uczestnicy spisali kontrakt, który warunkował zasady obowiązujące podczas trwania Nocy. Następnie uczestnicy obejrzeli krótki film edukacyjny pt. „Układ Słoneczny”, który nie tylko świetnie wprowadził uczestników w klimat Nocy, ale także wzbogacił o wiedzę na temat funkcjonowania ciał niebieskich w przestrzeni kosmicznej i podstawową nomenklaturę. Następnie młodzież bawiła się w dwie zabawy: Start rakiety i Deszcz meteorytów. Start rakiety to zabawa wzmacniająca logiczne myślenie i rozwijająca umiejętność pracy w grupie. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, a każda z nich musiała wybrać spośród siebie jedną „rakietę”, która mimo zawiązanych oczy musiała dzięki klaskaniu grupy dotrzeć do wyznaczonego miejsca w bibliotece. Deszcze meteorytów to zabawa w dwuosobowe kalambury. Jednak osoba widziała hasło, które następnie musiała narysować na plecach swojemu koledze/koleżance. Wygrywała ta para, która jako pierwsza odgadła hasło. Kolejnym etapem Nocy była trójwymiarowa praca plastyczna pod hasłem „Układ Słoneczny”. Uczestnicy mieli za zadanie odtworzyć możliwe najdokładniej wygląd planet znajdujących się w naszym układzie słonecznym i rozmieścić je odpowiednio na planszy. Następnie, po wspólnie zjedzonej kolacji uczestnicy zapoznali się ze swoimi znakami zodiaku, zobaczyli w którym miejscu na niebie się znajdują, oraz jakie gwiazdy wchodzą w skład poszczególnych gwiazdozbiorów. Dla utrwalenia zdobytej wiedzy młodzież miała za zadanie z wybranych fragmentów „Mitologii” Jana Parandowskiego odegrać scenki teatralnie obrazujące powstawanie gwiazdozbiorów. Z powodu zachmurzenia nie udało się niestety zaobserwować żadnych ciał niebieskich, ale mimo tego uczestnicy zapoznali się z elementami składowymi teleskopu, nauczyli się podstawowej obsługi takiej jak lokalizowanie poszczególnych elementów na niebie, zmiana soczewek, przesuwanie, a także ustawianie ostrości. Następnym elementem była krzyżówka z hasłem Astronomiczna Noc w Bibliotece. Na rozruszanie tych bardziej śpiących uczestników, świetnie nadawała się zabawa Armageddon. Po zgaszeniu świateł młodzi ludzie mieli poszukać ukrytych w bibliotece fluorescencyjnych gwiazdek. Na koniec nastąpiło to, na co młodzież czekała najbardziej. Opowiadaliśmy sobie creepypasty, legendy miejskie, strasznie historie i tak, póki pierwsze promiennie słońca nie rozwiały klimatu opowieści z dreszczykiem. Nad razem każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy kubek z tematycznym nadrukiem i napisem Astronomiczna Noc w Bibliotece. Szczególnie podziękowania należą się pani Bożenie Cantop, która upiekła fantastyczne ciasteczka w kształcie gwiazdek. Nie mniejsze podziękowania należą się Jakubowi Leonik – Klubowiczwi Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, za nieocenioną pomoc przy przygotowaniu dekoracji. Napisaniem scenariusza i prowadzeniem „Nocy” zajęła się bibliotekarka, Katarzyna Lubowiecka-Motyka. W realizacji wspomogli ją dyrektor Maria Tuczyńska, oraz Joanna Brzostek. Nad bezpieczeństwem uczestników zabawy czuwała pielęgniarka Halina Koronkiewicz.

Skip to content