Dnia 12 października 2018 r. odbyło się w ryńskiej bibliotece spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem, poetą, eseistą, znawcą poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz kustoszem Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Przybyłych na spotkanie powitała Dyrektor Biblioteki, Maria Tuczyńska, która przedstawiła także sylwetkę i twórczość gościa. Następnie poeta zaprezentował kilkanaście własnych wierszy, które oczywiście opatrzył odpowiednim komentarzem. Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli okazję zakupić tomiki wierszy poety z dedykacją, porozmawiać z autorem i zrobić wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Impreza zorganizowana została w ramach projektu ph. „Niecodzienne spotkania z kulturą”. Biblioteka Publiczna w Rynie otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” na jego realizację.

Skip to content