Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

„SPOTKANIA Z REGIONEM – WARSZTATY TEATRALNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ”

Biblioteka Publiczna w Rynie przystąpiła w 2009 r. do Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka wiodąca. Uczestnictwo w programie umożliwiło bibliotece pozyskanie dodatkowych środków finansowych od organizacji pozarządowych, a zarazem wzbogacenie oferty bibliotecznej skierowanej do użytkowników.

W 2012 r., czyli w drugiej rundzie konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek ryńska biblioteka pozyskała grant w wysokości 5000 złotych od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na warsztaty teatralne ph. „Spotkania z regionem”, które odbyły się w pierwszej połowie 2013 r. Projekt adresowany był do dzieci w wieku 6-12 lat. Uczestnicy warsztatów zostali wyłonieni poprzez casting przeprowadzony przez bibliotekę. W czasie castingu dzieci musiały wykazać się znajomością jednej baśni lub legendy mazurskiej, albo wiersza tematycznie związanego z Mazurami. Warsztaty teatralne – podczas, których uczestnicy ćwiczyli interpretacje prozy na podstawie legendy mazurskiej „Czarownica znad Bełdan” Klemensa Oleksika, technikę mowy, dykcję i emisję głosu, a także ruch sceniczny – poprowadził Tadeusz Sobczak, aktor lalkarz, instruktor teatralny z Olsztyna. Uwieńczeniem warsztatów była premiera spektaklu „Czarownica znad Bełdan” Klemensa Oleksika. Uczestnicy warsztatów odwiedzili także Olsztyński Teatr Lalek. Obejrzeli wówczas spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu” Hansa Christiana Andersena w reżyserii Aliny Skiepko – Gielniewskiej oraz wzięli udział w lekcji teatralnej, podczas której zwiedzili kulisy teatru. Na pamiątkę udziału w warsztatach teatralnych dzieci otrzymały dyplomy i kalendarze na 2014 r. ze zdjęciami z przebiegu projektu oraz obejrzały program artystyczny „W świecie lalek” w wykonaniu Tadeusza Sobczaka (trenera naszych warsztatów).

Celem projektu było wywołanie zainteresowania literaturą regionalną wśród ryńskich dzieci poprzez uczestnictwo w warsztatach teatralnych, a zarazem rozwinięcie ich talentów i umiejętności aktorskich. Poza tym dostarczenie ambitnej rozrywki dzieciom, które zwiedziły Olsztyński Teatr Lalek, poznały jego kulisy i obejrzały spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu”.

„PODAJ DALEJ” 2011

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przekazała Bibliotece Publicznej w Rynie, jako bibliotece wiodącej w PRB, minigrant „Podaj Dalej” w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 4 spotkań z Bibliotekami Partnerskimi. Celem tych spotkań było przekazanie bibliotekarzom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej (CAL).

 

 

Skip to content