Czytelnia Biblioteki Publicznej w Rynie to miejsce spotkań ryńskich Klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki. 21 października 2022 r., przy kawie i własnych wypiekach Klubowicze dyskutowali na temat książki „Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa” Kamila Janickiego. Dzieło to wpisuje się w nurt książek poświęconych „ludowej” historii Polski. Jest to okrutna przeszłość naszego społeczeństwa, wielowiekowy (czterysta lat) wyzysk chłopów przez szlachtę pod płaszczykiem pańszczyzny. Geneza wyzysku pańszczyźnianego a także różnorodne jego formy zostały przedstawione przez autora w sposób wyczerpujący. Książka wsparta jest solidnymi i różnorodnymi źródłami po których Kamil Janicki porusza się ze swadą, nic w tym dziwnego przecież z wykształcenia jest historykiem. Ryńscy Klubowicze byli pod wrażeniem lektury. Uznali ją za interesującą pozycję poszerzającą znacznie ich wiedzę na temat losów naszych chłopskich przodków, wielopokoleniowego ucisku chłopów przez szlachtę. W trakcie dyskusji jej uczestnicy skupili się na „realiach” pańszczyźnianych niosących polskim chłopom bezwzględną przynależność do pana, niewyobrażalny wyzysk, pracę ponad siły, kary cielesne i pieniężne, katastroficzne warunki bytowe, uzależnienie od alkoholu, handel żywym towarem, gwałty i przemoc. Zastanawiali się też nad wpływem systemu pańszczyźnianego w kwestii wykształcenia wad przypisywanych Polakom, choćby pijaństwo, kombinatorstwo itp. Poza tym dyskutujący zachodzili w głowę, czy w całym stanie szlacheckim nie było osób, które w chłopie pańszczyźnianym widziały człowieka i traktowały go po ludzku? W tej pozycji zabrakło tych pozytywnych przykładów. Klubowicze docenili ogrom pracy jaką wykonał autor dokopując się do wielu źródeł, na których w dużej mierze oparł swoją publikację przyznając książce maksymalną ilość punktów, czyli 10.

161. SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH

Skip to content