W sobotę, 26 marca 2022 r. członkowie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki wybrali się w plener na dodatkowe spotkanie. Towarzyszyło mu zwiedzanie starego, poniemieckiego cmentarza z przełomu XIX i XX wieku niedaleko Kronowa oraz piknik nad pobliskim jeziorem, który, ze względu na mocny wiatr, w sporej części odbył się w samochodzie. Zabrali ze sobą książkę Osamu Dazai’a pod tytułem „Zatracenie” , która opowiada o losach Yozo, wrażliwego oraz bardzo utalentowanego Japończyka. Zmaga sie on ze strachem przed ludźmi, nie potrafi zrozumieć ich intencji, a w ramach ratunku przed wykluczeniem społecznym udaje błazna. W miarę dorastania zaczynają go pochłaniać nałogi, a akceptacji szuka wśród marginesu społecznego. Jego życie kończy się samobójczą śmierć. Powieść ta skłania do głębokiej autorefleksji, pokazuje świat upadku wszelkich ideałów, w którym niemożliwym staje się odróżnienie prawdy od kłamstwa. Z wieloma fragmentami tej historii można się utożsamiać, służy ona także jako swoiste ostrzeżenie.

Skip to content