10 odsłona Narodowego Czytania w ryńskiej bibliotece już za nami. Spotkanie rozpoczęła dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, Maria Tuczyńska witając zebranych gości, przybliżając idee akcji oraz przedstawiając biografię autorki. Następnie wybrane fragmenty „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, z wielkim zaangażowaniem i piękną interpretacją, odczytali członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy bibliotece oaz nasi czytelnicy: Bożena Cantop, Anna Kociukiewicz, Barbara Kowalska, Beata Lenczewska, Anna Malinowska, Wanda Prokopowicz, Beata Winiarz, Jakub Leonik i Zenon Prokopowicz. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, a każdy chętny uczestnik akcji mógł opieczętować swój egzemplarz lektury pamiątkowym stemplem. Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich zainicjowana w 2012 r. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Skip to content