„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”.
André Malraux

29 czerwca 2020 r. odbyło się od dawna oczekiwane, uroczyste otwarcie Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Gości przywitała dyrektor Maria Tuczyńska, która także przedstawiła historię wspomnianej instytucji. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Jarosław Filipek. Opowiedział jak przebiegała modernizacja  i adaptacja budynku po byłym przedszkolu dla działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i innej pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki. Po przemówieniach nastąpiła część oficjalna. Wstęgę przecięli: Burmistrz Jarosław Filipek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie, Juliusz Brant oraz Dyrektor Maria Tuczyńska. Poświęcenia budynku dokonali Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Rynie, ks. Tomasz Stefanowski oraz Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rynie, ks. Jan Neumann. Zaś symboliczny klucz do budynku na ręce dyrektor przekazał burmistrz. Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem obiektu i poczęstunkiem.
Ciekawostki na temat Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie, który powstał na bazie połączenia dwóch instytucji kultury: Biblioteki Publicznej i Ryńskiego Centrum Kultury rozpoczął działalność od 1 stycznia 2019 r. (Uchwała Nr XLVI/341/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury).

  • Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Ryn w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w który został wpisany „Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko– Mazurskiego”.
  • Wartość projektu wyniosła ogółem: 4 859 601,67 zł, w tym dofinansowanie: 3 400 000,00 zł
  • Wykonawca inwestycji: PRIBO-EPB Sp. z o.o. z Ełku
  • Nowa siedziba mieści się przy ul. Mikołaja Kopernika 16
  • Budynek posiada cztery kondygnacje. Kondygnacja piwnicy zachowuje funkcję obsługi budynku. Tu mieści się kotłownia i pomieszczenia gospodarcze. Na kondygnacji przyziemnej, czyli na parterze znajduje się Biblioteka Publiczna. Na pierwszym piętrze funkcjonuje Centrum Kultury i Turystyki. Natomiast na drugim piętrze mają swoją siedzibę Organizacje Pozarządowe oraz Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz mieści się tu sala konferencyjna.
  • Kubatura budynku wynosi 6730 m3, w tym kubatura zadaszonego tarasu 585 m3.
  • Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1457 m2, w tym powierzchnia zadaszonego tarasu 165,5m2.

Skip to content