Dnia 18 grudnia 2019 r. ryńska publiczność miała kolejną okazję, aby spotkać się z aktorami z olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza. Tym razem Wiesława Szymańska i Marian Czarkowski zaprezentowali spektakl pt. „Oto czulent na dzisiejszy szabat…” w reżyserii Wiesławy Szymańskiej. Jest to opowieść przywołująca barwny świat żydowskiej obyczajowości, będący już tylko wspomnieniem inspirującym kolejne pokolenia. Czyli przywiązanie do tradycji, pielęgnowanie domowych rytuałów, ukochanie tańca i klezmerów, przewrotny humor, miłość uświęcona pod baldachimem, interes pobłogosławiony przez rabina, słowem-harmonijne sąsiedztwo sacrum z profanum, możliwe i tak barwne tylko w tej kulturze. Licznie zgromadzona publiczność była zachwycona występem aktorów, a słowo wstępne tradycyjnie przedstawiła opiekun cyklu, Elżbieta Lenkiewicz.

Skip to content