Biblioteka Publiczna w Rynie włączając się w obchody XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Małżeństwo – dobre relacje- silna rodzina” zorganizowała 7 czerwca 2019 r. Rodzinny Turniej Czytelniczy. Wzięły w nim udział cztery rodziny: Orzechowscy, Przeorek, Stackiewicz i Zabost. Turniej polegał na wykazaniu się przez drużyny znajomością pięciu bajek: „Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, „Stoliczku, nakryj się!”, „Szewczyk Dratewka”, „Trzy małe świnki”. Drużyny odpowiadały na pytania uszeregowane według stopnia trudności za 1, 2 i 3 punkty oraz wykonały cztery zadania zespołowe: narysowały portret ulubionej postaci bajkowej, odegrały scenkę z wybranej bajki, ułożyły spot reklamowy do hasła „Czytanie łączy pokolenia” oraz zbudowały domek z klocków. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja konkursowa w składzie: Wanda Prokopowicz (przewodnicząca), Maria Tuczyńska i Katarzyna Lubowiecka-Motyka. Pierwsze miejsce zdobyła Rodzina Zabost. Wszyscy uczestnicy otrzymali w nagrodę gry planszowe oraz karnet wstępu na kręgielnię w Hotelu „Zamek Ryn”.

 

Skip to content