Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Policji Garnizonu Warmińsko – Mazurskiego był pierwszym przedsięwzięciem zorganizowanym przez Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. Chór śpiewający pod dyrekcją Małgorzaty Górskiej-Dubowik wystąpił 11 stycznia 2019 r. w Hotelu „Zamek Ryn”. Podczas koncertu policjantki i policjanci wykonali kilkanaście znanych kolęd i pastorałek. Były to m.in. „Jest taki dzień”, „Cicha Noc”, „Gdy się Chrystus Rodzi”, czy „Gore Gwiazda Jezusowi”. Koncert zgromadził liczną widownię wśród której znaleźli się: przedstawiciele samorządu, policjanci oraz mieszkańcy miasta i gminy Ryn. Chór Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego powstał w 2016 r. z inicjatywy nadkom. Marcina Danowskiego, komendanta powiatowego Policji w Ostródzie. W jego skład wchodzi 25 policjantów z Warmii i Mazur. W skład Chóru Garnizonu Warmińsko – Mazurskiego wchodzi również zespół muzyczny pod kierownictwem podkom. Tomasza Marka z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a muzycy samodzielnie tworzą aranżacje do śpiewanych i granych utworów.

Skip to content